DRIESTROOMHUIS VAJANA

Een kleinschalig gezinshuis voor kinderen met een verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag

Wonen en logeren voor kinderen die behoefte hebben aan rust, structuur en veiligheid.

Wij bieden een thuis voor 3 kinderen met een verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag. Binnen het gezinshuis hebben we ook de mogelijkheid voor 1 kind om te logeren.

Rust, reinheid en regelmaat zijn oude begrippen waar wij veel waarde aan hechten, vanwege de voorspelbaarheid en veiligheid die het biedt. Daarnaast vinden we oprechte aandacht, humor, stimulans en samenwerken belangrijk. De kleinste vorm of het kleinste stapje wat hierin gezet kan worden doet ertoe. Een goede samenwerking met de biologische ouders van het kind vinden wij van groot belang, zodat we het beste uit elkaar kunnen halen om gezamenlijk een zo gezond en stevig mogelijke driehoek te vormen.

Wij geloven dat een kind het beste op kan groeien in de eigen, biologische gezinssituatie. Een veilige en stabiele omgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen en in harmonie kan groeien naar volwassenheid . Wanneer deze veilige en stabiele gezinssituatie ontbreekt willen wij de kinderen een kans bieden om in een omgeving op te groeien die zoveel als mogelijk op een gewoon gezin lijkt.

Ook willen we een kind dat wel in een harmonieus, veilig en stabiel gezin opgroeit een logeerplek geven of de mogelijkheid om door de week bij ons in het gezinshuis te wonen en in het weekend thuis te zijn bij de eigen familie. Hierdoor kan het kind zich in een prikkelarme omgeving ontwikkelen en spelen met of naast een ander kind. Wij willen daarmee een zinvolle invulling geven aan het ondersteunen en begeleiden van kinderen met een verstandelijke beperking en intensieve zorgvraag en hun familie. Wij verwachten dat het voor het kind, de ouders en mogelijk andere gezinsleden een goede tussenstap kan zijn om de zorg voor het kind te delen, zonder de zorg voor het kind volledig over te dragen aan een ander. Hierdoor kan er meer ruimte en tijd ontstaan voor zichzelf en/of de andere gezinsleden, waardoor iedereen weer anders tot zijn recht kan komen.

Wij streven naar een gezinshuis waarin we kunnen beleven, spelen, leren, groeien en bloeien, zowel als individu als ook in de groep. Verbonden met onszelf, de ander en de omgeving. Waarin we elkaar respecteren en de natuur met respect behandelen. Maar ook een huis waarin we “gewoon” kunnen "zijn" op onze eigen manier. Een gezinshuis waarin we ons allemaal veilig en geborgen kunnen voelen. Waarbij de natuur met de seizoenen een grote rol spelen. Een thuis waarin we samen be-leven en waarbij wij allemaal aan het einde van de dag terug kunnen kijken of voelen dat het goed is.

Een dag met lichtpuntjes


Wij zijn Herman en Lia Drent , schoon - groot- en ouders van 3 zonen, 2 schoondochters en 1 kleinzoon. De opvoeding van onze zonen heeft ons geleerd hoe uniek ieder kind is en hoe verschillend de begeleiding kan zijn.

Hetzelfde zagen we binnen ons werk in de zorg, ieder mens vraagt en geeft iets anders. Binnen de verschillende doelgroepen en leeftijden waar we mee werkten hebben we veel ervaring op kunnen doen. Daarnaast hebben we ervaring opgedaan met het nieuw opzetten van groepen voor kinderen en licht dementerende ouderen. Binnen deze situaties was er altijd intensief contact met ouders of kinderen. Zoals er ook intensief contact met de cliënten en hun familie kon zijn tijdens de nachtzorg, met name in de terminale zorg.

We waren toe aan een nieuwe stap in ons leven, met een kleinschalig gezinshuis is een droom werkelijkheid geworden. Een warm, veilig en gestructureerd thuis bieden aan kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een thuis voor ons allemaal, waar we in harmonie met elkaar leven en waar rust, reinheid en regelmaat is. Als er net zoals in ieder gezin soms wat probleempjes zijn dan zoeken we naar een oplossing of ondersteunen we daarbij.

Binnen het gezinshuis dragen wij de gehele verantwoordelijkheid. Waarmee wij werkelijk iets blijvends kunnen betekenen voor zorgvragers en kwaliteit van zorg kunnen bieden. Binnen het gezinshuis hoeven de kinderen niet telkens af te wachten wie er komt en wat er dan van hen verwacht wordt, het is duidelijk. Wij hoeven niet af te wachten waar we moeten werken en wanneer, we zijn er gewoon. We weten van elkaar wat er speelt en kunnen daar op inspelen. Dat zal van zowel de kinderen als van ons veel vragen, maar juist ook heel veel geven. We kunnen een relatie met elkaar opbouwen die er toe doet. Er zijn voor elkaar op goede en minder goede dagen. Wij zijn er van overtuigd dat de goede dagen groeien, doordat we met elkaar afstemmen, voor elkaar zorgen en samenwerken.

Wij dragen de verantwoordelijkheid over het geheel, als franchisenemer, onder de hoede van Driestroom. Daarmee is de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Wij kiezen voor samenwerking met Driestroom, omdat voor Driestroom Alledaags Geluk telt. Driestroom heeft veel ervaring met gezinshuizen en laat de gezinshuizen hun eigen vorm van zorg leveren. Daarnaast vinden wij het waardevol om gebruik te kunnen maken van de aanvullende expertise van de Ondernemersgroep De Driestroom.

Driestroom is ISO 9001 gecertificeerd.

Wij zijn SKJ geregistreerd.